ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes
Anna ‘Chilli’ Traut-Seliga

Wiceprezes Iga Radomska

Wiceprezes
Dominika ‘Raven’ Szymańska

Wiceprezes
Jędrzej ‘Luniak’ Flak

Skarbnik
Michał ‘Thorin’ Tartanus

Sekretarz
Magda ‘Vinga’ Włochacz

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca - Magdalena 'Szmigiel' Szmigielska

Członkowie:

Piotr 'Doktorek' Firek

Michał 'Milka' Milczarek

Marcin 'Aurelion' Nowicki