22-23 kwietnia 2023 roku, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

Mając na uwadze, iż środowisko fandomu polskiego zawsze reaguje na bieżąco na palące potrzeby i zachodzące zjawiska, uznajemy, że jako odpowiedzialni obywatele musimy odpowiedzieć na wyzwania środowiskowe, które stoją przed społeczeństwem.

Potrzebna jest społeczna i środowiskowa odpowiedzialność fandomu. Uważamy, że progresywne środowisko fandomowe musi odpowiadać na potrzebę czasów i dlatego chcemy otworzyć platformę wymiany doświadczeń i zasugerować, że zagadnienie organizacji imprez ECO jest ważne.

Organizacja konwentów daje szerokie pole do popisu w przedmiotowym zakresie. Istnieje dużo pozytywnych doświadczeń, którymi warto się podzielić, a KONgres jest znakomitą platformą ich wymiany. Skierowanie uwagi młodego pokolenia na środowisko przyrodnicze, na różnorodność biologiczną i kulturowo-historyczny kontekst bioróżnorodności może urozmaicić programowo polskie konwenty, jednocześnie odpowiadając na palące problemy środowiskowo-społeczne.

W ramach programy KONgresu – 2B ECO planujemy poruszyć m.in. następujące zagadnienia:

  • przemycanie tematyki ECO na konwentach;

  • ECO-rozwiązania organizacyjne;

  • wyprowadzenie konwentów w plener – korzystanie z atrakcyjnych przyrodniczo przestrzeni;

  • ograniczanie działań i procedur mogących mieć negatywny wpływ na środowisko;

  • poszerzanie świadomości ekologicznej i promowanie właściwych postaw u uczestników konwentów dzięki daniu adekwatnych narzędzi organizatorom.

Jedną z tegorocznych nitek programowych będzie KONgres BASIC - punkty programu skierowane w szczególności do osób, które chciałyby zorganizować swój pierwszy konwent i chciałyby dowiedzieć się, jak się do tego zabrać.

KONgresowi 2023 towarzyszyła będzie publikacja pt. „KONiunkcje”. Rozwiązywanie i łagodzenie problemów środowiskowych powinno być wspólnym celem wszystkich organizatorów konwentów i powinniśmy w tej sprawie mówić jednym głosem.

Nabór publikacji potrwa do 20 marca 2023 roku

Partnerzy: